ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά

 • Παράβολα ανανέωσης διπλώματος 108€
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει. 
 • Α.Μ.Κ.Α 
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ από την ηλικία των 80 ετών και πάνω θα χρειαστεί:

 • Σύνολο 4 φωτογραφίες
 • Παθολόγος (καθώς και το φωτοαντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής)
 • Οφθαλμίατρος (καθώς και το φωτοαντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής)
 • ΩΡΛ (καθώς και το φωτοαντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής)
 • Νευρολόγος - Ψυχίατρος (καθώς και το φωτοαντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής)

 

Ισχύς

Οι άδειες οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν ισχύ 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους και δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το 65ο έτος ηλικίας του κατόχου της άδειας οδήγησης

Οι άδειες οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE (επαγγελματικές άδειες οδήγησης) έχουν ισχύ 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους η της προηγούμενης ανανέωσης και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν το 65ο έτος ηλικίας του κατόχου της άδειας οδήγησης

Όλες οι άδειες οδήγησης που ανανεώνονται μετά το 65ο έτος ηλικίας έχουν μέγιστη ισχύ τα 3 χρόνια

 

logo_red_65.png
∎ Κατάστημα Κατεχάκη
Κατεχάκη 37, Αμπελόκηποι - Ν. Ψυχικό
ΤΚ 11523
(Πλησίων Στ. Μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ)
Τηλ.: 2130 433 924

 Κατάστημα Αναβύσσου
Βασ. Γεωργίου β' 10, Ανάβυσσος
ΤΚ 19013
Τηλ: 22910 78 460
 

Κατάστημα Καλυβίων
28ης Οκτωβρίου 16, Καλύβια Θορικού
ΤΚ 19010
Τηλ.: 2299 047 035
 

Χρήστος Παρδάλης Κιν.: 694 4917 030 || e-mail: x.pardalis@gmail.com

Copyright © 2024 Pardalis.gr