ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΕΙΛΕΡ κωδ. 96

Για συνδυασμούς οχημάτων έως 4250 kgr ”Χωρίς Εξετάσεις

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου με την εισαγωγή του κωδικού Β96

 
 • Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι,
  η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg.
 • Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό
  κωδικό αριθμό 96 (B96).

 

 

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης με την εισαγωγή του κωδικού Β96

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία.

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός).

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 30 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96.

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για την εισαγωγή του κωδικού Β96

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 1 ώρα
 • Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Image
Image

1

Φωτογραφίες

Έγχρωμες τύπου διαβατηρίου - προσοχή χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα.

Image

2

Γιατροί

Συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, εφόσον χρειάζεται (για έκδοση πιστοποιητικοών υγείας)

Βρές Γιατρούς ΕΔΩ

Image

3

Παράβολα

Έκδοση & πληρωμή

e-paravolo ΕΔΩ

Image

4

ΚΕΠ ή ΑΣΤ/ΜΙΑ

Επικύρωση των απαιτούμενων αιτήσεων - Προσοχή η υπογραφή εντός πλαισίου στην αίτηση εκτύπωσης.

 Αίτηση ΕΔΩ

Image

5

Σχολή

Παράδοση δικαιολογιτικών στα γραφεία της Σχολής μας.

Copyright © 2024 Pardalis.gr